Misija ir veiklos principai

MISIJA

Kontoros misija yra būti patikimu klientų patarėju ir partneriu verslo steigimo, vykdymo, plėtros ir pertvarkymo klausimais, suteikiant kvalifikuotą pagalbą bei savalaikius, efektyvius, kūrybiškus ir labiausiai klientų interesus atitinkančius sprendimus už protingą kainą. Taip pat apginti klientų interesus bet kokio pobūdžio ginčuose, tyrimuose ir procesuose.

Kontoros veiklos principai:

001

Pasitikėjimas

Siekiame savo darbais ir elgesiu įgyti bei išsaugoti visapusišką klientų pasitikėjimą. Niekada neduodame klientams progos suabejoti mūsų lojalumu. Dirbame taip, kad klientai galėtų mus drąsiai rekomenduoti savo pažįstamiems.

Dėmesys

Išskirtinis dėmesys kiekvienam mūsų klientui, kiekvienai jo problemai ir klausimui yra pagrindinis mūsų veiklos principas. Įsigilindami į klientų poreikius, jų verslo specifiką, savo pastangas nukreipiame klientų lūkesčių patenkinimui ir viršijimui.

002
004

Atsakingumas

Nedaliname tuščių pažadų, neklaidiname dėl perspektyvų ir galimybių, prisiimame atsakomybę už kiekvienos mums patikėtos užduoties savalaikį ir kokybišką atlikimą, už kliento informacijos konfidencialumo užtikrinimą.

Optimalūs sprendimai

Klientams pateikiame optimaliausius, kūrybiškus, individualius, labiausiai jų interesus bei poreikius atitinkančius ir efektyviausius sprendimus, vengiame nebūtinų ir kaštus didinančių procedūrų.

white-and-black-knights-on-chess-board-P9E8UWL
007

Profesionalumas

Esame reiklūs sau, nuolat keliame savo kvalifikaciją, tobuliname įgūdžius, užsiimame ne tik profesine, bet ir moksline-akademine veikla, dalyvaujame konferencijose, publikuojame straipsnius, siekdami būti patikimais savo srities profesionalais.

Protinga kaina

Mūsų tikslas yra suteikti kokybiškas paslaugas už protingą ir proporcingą klientui sukurtai vertei kainą. Vadovaujamės principu: klientas moka ne už procesą, bet už rezultatą.

008