Vartotojų teisė

Vartotojų teisė

Kontora teikia šias teisines paslaugas vartotojų teisės srityje:

 

  • fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais;
  • atstovavimas klientams vartotojų teisių apsaugos institucijose;
  • atstovavimas klientams teismuose, sprendžiant iš vartojimo santykių kylančius ginčus.