Įmonių įsigijimai ir susijungimai

Įmonių įsigijimai ir susijungimai

Kontora teikia šias teisines paslaugas įmonių įsigijimų ir susijungimų srityje:

 

  • konsultavimas ir pagalba pasirenkant verslo (įmonių) pirkimo ar perleidimo sandorių, taip pat įmonių grupei priklausančių įmonių valdymo bei nuosavybės struktūrą;
  • įmonių įsigijimų ir susijungimų projektų planavimo ir valdymo paslaugos;
  • ketinamų įsigyti įmonių teisinio patikrinimo (angl. due diligence) atlikimas;
  • įmonių įsigijimų ir susijungimų dokumentų (ketinimų protokolų, preliminarių sutarčių, akcijų, įmonių, verslo pirkimo-pardavimo sutarčių, nekonkuravimo susitarimų, konfidencialios informacijos neatskleidimo susitarimų ir kt.) rengimas;
  • pagalba gaunant leidimus koncentracijai bei kitokius leidimus įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriams sudaryti ar jiems vykdyti;
  • verslo pirkėjų ir pardavėjų atstovavimas derybose bei ginčuose dėl įmonių įsigijimų ir susijungimų;
  • konsultavimas ir reikalingų dokumentų rengimas įmonės nuomos ar įkeitimo klausimais;
  • įmonių reorganizavimas ir pertvarkymas.