Advokatas dr. Virginijus Bitė

Vadovaujantysis partneris

Specializacija:

Įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai, sutarčių teisė, bankininkystė ir lizingas, nekilnojamasis turtas, ginčų sprendimas

Kalbos:

Lietuvių, anglų, rusų

Išsilavinimas

2009 m. – teisės mokslų daktaro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas

2005 m. – teisės magistro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas

2003 m. – teisės bakalauro laipsnis, Lietuvos teisės universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas)

Profesinė veikla

Nuo 2018 05 – advokatas, vadovaujantysis partneris, Advokatų kontora Bitė, Čaikovski ir partneriai ADJUTO

2014 08 – 2018 05 – advokatas, vadovaujantysis partneris, Advokatų kontora Bitė ir Čaikovski ADJUTO

2012 11– 2014 08 – advokatas, partneris, Advokato Virginijaus Bitės kontora ADJUTO

2008  09 – 2012 11 – advokatas, Advokatų kontora Marcinkevičius, Čaikovski ir partneriai JURIDICON

2006 01 – 2008 09 – advokato padėjėjas, Vilniaus m. III advokatų kontora

2004 05 – 200601 – teisininkas, UAB „JURIDICON“

Akademinė veikla

Nuo 2016 01 – profesorius, Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės institutas (dėstomi dalykai – Bendrovių teisė, Europos ir tarptautinė bendrovių teisė (anglų kalba), Verslo organizavimo teisinės formos)

2011 09 – 2015 12 – docentas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

2010  09 – 2011 06 – lektorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

2006 09 – 2010 06 – dėstytojas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

2005 09 – 2006 06 – dėstytojas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedra

Kita veikla

Nuo 2016 01 – direktorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės institutas

2013 05 – 2015 12 – vedėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

Nuo 2013 04 – Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras

Narystė

Lietuvos advokatūra

Lietuvos advokatūros Civilinės ir civilinio proceso teisės komiteto pirmininkas (nuo 2015 05)

Lietuvos pramoninkų konfederacijos Verslo aplinkos komiteto narys (nuo 2016 02)

Stažuotės

Varšuvos universitetas (2018 04, 2016 06)

Savojos Mont Blanko universitetas (2017 11, 2015 10, 2015 01)

Amerikietiškas Centrinės Azijos universitetas (2017 04)

Tartu universitetas (2016 09)

Nacionalinis Jaroslavo Išmintingojo teisės universitetas (2015 11)

Reikjaviko universitetas (2015 06)

Kinijos komunikacijos universitetas (2015 05)

Oslo universitetas (2015 05)

Maks Planko institutas lyginamajai ir tarptautinei privatinei teisei (2013 02)

Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas (2012 02)

Šveicarijos lyginamosios teisės institutas (2008 03 – 2008 04)

Publikacijos

2009 m. apginta disertacija tema „Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas kaip verslo perleidimo būdas“ (Socialiniai mokslai: teisė (01 S)).

 

Mokslinės publikacijos:

 

 1. Bitė, V. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo raida 1918–2018 m.. Iš Lietuvos teisė 1918-2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos: mokslo studija / Autorių kolektyvas. Moksliniai redaktoriai: Vytautas Sinkevičius, Lyra Jakulevičienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018. 888 p., pp 311-338.
 2. Bitė, V.; Gumuliauskienė, G. The Proposal for a Directive on Single-Member Private Limited Liability Company (SUP) from the Lithuanian Perspective [liet. Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl vienanarės privačiosios ribotos atsakomybės bendrovės (SUP) iš Lietuvos perspektyvos]. Mokslinė studija “Private Companies in Europe: the Societas Unius Personae (SUP) and the Recent Developments in the EU Member States” / edited by Jorge Viera González, Christoph Teichmann [et al.]. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp 121-157.
 3. Bitė, V.; Gumuliauskienė, G. The Business Judgment Rule in Lithuania [liet. Verslo sprendimų vertinimo taisyklė Lietuvoje] // European Business Organization Law Review. [Dordrecht]: Springer International Publishing. December 2016, Volume 17, Issue 4, pp 555-576.
 4. Bitė, V.; Narkevičius, Ž. Pre-emption right of shareholders to purchase shares for sale in private limited liability companies: the problematic legal remedies [liet. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų pirmenybės teisė į parduodamas akcijas: teisių gynimo būdų problematika] // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. 2016, t. 17, Nr. 2, p. 150-158.
 5. Bitė, V.; Lavišius, T. Searching for legal preconditions of social business [liet. Socialinio verslo teisinių prielaidų beieškant]. International academic conference on law, politics & management (IACLPM 2015), May 28-29, 2015 Vilnius, Lithuania: peer-reviewed conference proceedings / editor Malkhaz Nakashidze. Batumi, The International Institute for Academic Development, 2015.
 6. Bitė, V.; Gumuliauskienė, G. The legislative developments on Lithuanian close corporation and the proposals of reform in EU law [liet. Lietuvos uždarosios bendrovės teisinio reglamentavimo raida ir pasiūlymai dėl reformų ES teisėje]. Mokslinė studija “Private Company Law Reform in Europe: the Race for Flexibility” / edited by Christoph Teichmann, Jorge Viera González; Deirdre Ahern … [et al.]. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp 325-386.
 7. Bitė, V.; Jakuntavičiūtė, G. Types Of Companies‘ Management Bodies Under Lithuanian Law [liet. Bendrovės valdymo organų rūšys pagal Lietuvos teisę]. European Scientific Journal (ESJ). June 2014 edition, vol. 10, No. 16: 43-64.
 8. Bitė, V.; Jakuntavičiūtė, G. Is The Limited Liability Doctrine Applicable To Company Directors? [liet. Ar ribotos atsakomybės doktrina taikytina bendrovės direktoriams?]. European Scientific Journal (ESJ). June 2014 edition, vol. 10, No. 16: 109-128.
 9. Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendencijos. Mokslinių straipsnių rinkinys „Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber amicorum Vytautui Pakalniškiui“. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014: 150-180.
 10. Banytė, M.; Bitė, V. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų prieštaravimas imperatyvioms įstatymų normoms ir steigimo dokumentams. Jurisprudencija. 2013, 20(2): 663-681.
 11. Banytė, M.; Bitė, V. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimo pagrindai: bendra apžvalga. Jurisprudencija. 2013, 20(1): 181-196.
 12. Bitė, V. Agreement on Sale of Close Company Shares: Requirements of Form and Significance of Registration [liet. Uždarosios bendrovės akcijų pardavimo sutartis: formos reikalavimai ir registracijos reikšmė]. Jurisprudencija. 2012, 19 (2): 543-560.
 13. Moisejevas, R.; Novosad, A.; Bitė, V. Costs Benchmarks as Criterion for Evaluation of Predatory Pricing [liet. Kaštai kaip grobuoniškos kainodaros vertinimo kriterijus]. Jurisprudencija. 2012, 19 (2): 585-603.
 14. Bitė, V. Non-Competition Covenants in Case of a Business Transfer [liet. Nekonkuravimo susitarimai verslo perleidimo atveju]. Jurisprudencija. 2011, 18 (1): 177-198.
 15. Bitė, V. Uždarosios bendrovės samprata ir požymiai. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (1): 213-229.
 16. Bitė, V. Akcijų pirkimo-pardavimo pripažinimas verslo perleidimu: diagnozavimo kriterijai ir reikšmė akcijų pardavėjo atsakomybei. Jurisprudencija. 2010, 2 (120): 357-378.
 17. Bitė, V. Sutartinių garantijų verslo pardavimo sutartyje prigimtis ir teisinis vertinimas. Socialinių mokslų studijos. 2009, 1 (1): 129-146.
 18. Bitė, V.; Kiršienė, J. Akcininkų išankstinio atsisakymo pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas teisinis vertinimas. Jurisprudencija. 2008, 5 (107): 61-70.
1_Virginijus Bite-8020
2_Andÿej ∂aikovski_Adjuto-7981

Advokatas dr. Andžej Čaikovski

Partneris

Specializacija:

Ikiteisminis ir teisminis ginčų sprendimas, žiniasklaidos teisė, sutarčių teisė, įmonių ir verslo įsigijimas, nekilnojamasis turtas

Kalbos:

Lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Išsilavinimas

2007 m. – teisės mokslų daktaro laipsnis, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

2002 m. – teisės magistro laipsnis, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

Profesinė veikla

Nuo 2018 05 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Bitė, Čaikovski ir partneriai ADJUTO

2014 08 – 2018 05 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Bitė ir Čaikovski ADJUTO

2006 12 – 2014 08 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Marcinkevičius, Čaikovski ir partneriai JURIDICON

2003 12 – 2006 12 – advokato padėjėjas, Advokatės Vilijos Gražulytės kontora „RATIO LEGIS“

2000 07 – 2003 12 – teisininkas-asistentas, teisininkas, vyriausiasis teisininkas UAB „JURIDICON“

1999 07 – 1999 08 – teismo referentas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Akademinė veikla

2003 08 – 2010 08 – asistentas, lektorius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedra (Baudžiamosios justicijos katedra)

Kita veikla

Nuo 2014 12 – Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras

Narystė

Lietuvos advokatūra

Publikacijos

2007 m. apginta disertacija tema „Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams subjektas“ (Socialiniai mokslai: teisė (01 S)).

 

Mokslinės publikacijos:

 

 1. Abramavičius A., Čaikovski A. et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras: specialioji dalis. Vilnius: Registrų centras, 2010.
 2. Čaikovski A., Žukovaitė I. Neteisėto aborto kriminalizavimas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Teisė. Mokslo darbai, 2010, Nr. 75,  p. 21-34.
 3. Andriuškevičiūtė K., Čaikovski A. et al. Monografija „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“ // Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008. 202 p.
 4. Čaikovski A. Valstybės tarnautojui prilygintas asmuo: funkcijos ir įgaliojimai. „Jurisprudencija“, 2007, Nr. 6(96), p. 90-96
 5. Čaikovski A. Субъект злоупотребления служебным положением по уголовному праву Литвы и других стран. „Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego“, Lodzė, 2007, p. 107-124.
 6. Čaikovski A. Constituent and Aggravating Elements of Intentional Crimes: Qualification Issues Arising in Connection with Article 135 of Lithuanian Criminal Code 2000. „International Scientific Conference „Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries“, Ryga, 2006, p. 294-300.
 7. Čaikovski A. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės reikšmė reglamentuojant ir aiškinant nacionalinėje teisėje baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba. “Teisė. Mokslo darbai”, 2005, Nr. 54, p. 30-44.
 8. Чайковски А. Конструктивные и квалифицирующие признаки составов умышленных преступлений: вопросы квалификации, возникающие в связи со ст. 135 Уголовного кодекса Литовской Республики 2000 г. „Российское право в интернете», 2003, Nr. 3.
 9. Čaikovski A. Kreditoriaus teisių ir interesų apsaugos galimybės iki ir po 2001 m. liepos 1 d. „Vežėjų žinios“, 2002 m. balandžio 4-10 d., Nr. 14 (345). Taip pat paskelbta pagrindiniame naujienų portale DELFI: http://www.delfi.lt/news/daily/law/kreditoriaus-teisiu-ir-interesu-apsaugos-galimybes-iki-ir-po-liepos-1-d.d?id=1009451. Taip pat paskelbta teisės portale INFOLEX: http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=&Tema=38&str=2675
 10. Čaikovski A. Komercinės paslaptys: teisinė problematika. „Justitia“, 1999, Nr. 5-6, p. 34-35, 59-62.

Advokatas dr. Andrejus Novikovas

Partneris

Specializacija:

Administracinė teisė ir procesas, šeimos teisė

Kalbos:

Lietuvių, anglų, rusų

Išsilavinimas

2005 m. – teisės mokslų daktaro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas

1999 m. – teisės magistro laipsnis, Lietuvos teisės akademija (dabar – Mykolo Romerio universitetas

1997 m. – teisės bakalauro laipsnis, Lietuvos teisės akademija (dabar – Mykolo Romerio universitetas)

Profesinė veikla

Nuo 2018 05 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Bitė, Čaikovski ir partneriai ADJUTO

2017 11 – 2018 05 – advokatas, Advokatų kontora Bitė ir Čaikovski ADJUTO

2012 10- 2017-11 – advokatas, Advokato D. Sosnovskio kontora

Akademinė veikla

Nuo 2016 01 – docentas, Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės institutas (dėstomi dalykai – Administracinė teisė, Administraciniai teisiniai režimai, Administracinis procesas)

2013 01 – 2015 12 – docentas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institutas

2006 07 – 2013 12 – docentas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedra

2003 04 – 2006 07 – lektorius, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Policijos teisės ir veiklos katedra

Kita veikla

Teisės ir kitų norminių aktų ekspertizės

Narystė

Lietuvos advokatūra

Stažuotės

Miunsterio vadybos akademija (2003 09)

Suomijos policijos koledžas (2002 04)

Latvijos policijos akademija, Konstitucinės ir teisėkūros politikos institutas (COLPI) (2001 11)

Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos vadybos akademija (2001 03)

Konstitucinės ir teisėkūros politikos institutas (COLPI) Budapešte (2000 11)

Publikacijos

2003 m. apginta disertacija tema „Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje“ (Socialiniai mokslai: teisė (01 S)).

 

Mokslinės publikacijos:

 

1. Novikovas, A.; Novikovienė, L.; Solntseva, Kh.. The peculiarities of motivation and organization of civil defence service in Lithuania and Ukraine // Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2017, vol. 7, no. 2, p. 369-380.

2. Novikovas, A.. Issues of licensing of wholesale and retail trade in alcohol products in Lithuania // Адміністративне право i процес (АПП): науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Киiв: Видавничо-полiграфiчний центр „Киiвський унiверситет“. 2013, № 2(4), p. 235-248.

3. Novikovas, A.. Grūdų sandėlių veiklos licencijavimas kaip administracinis teisinis režimas. Socialinių mokslų studijos. 2012, Nr. 4(1), p. 309-321.

4. Novikovas, A.. Peculiarities of administrative legal regulation of metrology = Metrologijos administracinio teisinio reguliavimo ypatumai. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(4), p. 1515-1527.

5. Urmonas, A.; Novikovas, A.. Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintų principų įgyvendinimo vietos savivaldoje ir inkorporavimo nacionalinėje teisės sistemoje ypatumai. Jurisprudencija. 2011, Nr. 18(3), p. 1019-1034.

6. Novikovas, A.. Public order protection in municipal territories = Viešosios tvarkos apsauga savivaldybių teritorijose. Socialinių mokslų studijos. 2010, Nr. 1(5), p.125-136.

7. Novikovas, A.. Register system and general principles of register interoperability = Registrų sistema ir bendrieji registrų sąveikos principai. Jurisprudencija. 2010, Nr. 4(122), p. 357-370.

8. Novikovas, A.. Savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybų veiklos perspektyvos Lietuvoje. Socialinių mokslų studijos. 2009, Nr. 3(3), p. 305-316.

9. Novikovas, A.. Konstitucijos nuostatų detalizavimas pagrindžiant savivaldybių galimybę savarankiškai vykdyti viešosios tvarkos apsaugą. Jurisprudencija. 2008, Nr. 3(105), p. 54-59.

10. Novikovas, A.. Socialinės technologijos ir jų taikymas savivaldybių veikloje, užtikrinant vietos gyventojų saugumą. Jurisprudencija. 2007, Nr. 6(96), p. 59-62.

11. Malevski, H.; Novikovas, A.. Problemy decentralizacji zadań z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na poziomie lokalnym w Republice Litewskiej // Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa: praca zbiorowa / pod redakcją Janiny Czapskiej. Kraków: JAK, 2014. P. 436-459.

12. Novikovas, A.; Novikovienė, L.. Adaptation EU requirements in the field of metrology : the experience of the Republic of Lithuania = Адаптация требований законодательства Европейского Союза в сфере метрологии: опыт Литовской республики = Адаптацiя вимог законодавства Эвропейського Союзу у сферi метрології: досвiд Литовської республiки // Адміністративне право i процес (АПП): науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Киiв : Видавничо-полiграфiчний центр „Киiвський унiверситет“. 2012, № 2(2), № 2(2), p. 116-125.

13. Novikovienė, L.; Novikovas, A.. Skaidrumo principo įgyvendinimas viešuosiuose pirkimuose – priemonė mažinti korupcijos grėsmę // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Vilnius: VPU l-kla, 2011. P. 174-183.

14. Novikovas, A.. Viešosios tvarkos, kaip viešojo saugumo sudedamosios dalies, turinio analizė. Verslo ir teisės aktualijos. Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegija. 2008, vol. 2, p. 85-93.

15. Novikovas, A.. Investavimo į žmogiškuosius išteklius atsispindėjimas Lietuvos nacionalinėje teisėje informacinės visuomenės kontekste. Teisės ir verslo plėtra ES erdvėje. Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2006. p. 80-85.

16. Novikovas, A.. Vietos savivaldos esmė ir socialinė paskirtis visuomenėje. Jurisprudencija. 2005, Nr. 77(69), p. 58-64.

17. Novikovas, A.. Vietos savivaldos institucijų įgaliojimai ir gebėjimai įgyvendinti policijos uždavinius. Jurisprudencija. 2005, Nr. 78(70), p. 46-52.

18. Novikovas, A.. Viešosios tvarkos apsauga savivaldybių teritorijoje : teisinis ir organizacinis aspektai. Jurisprudencija. 2003, t. 49(41), p. 46-53.

19. Novikovas, A.. Analysis of serious traffic accidents in Baltic States = Eismo įvykių, sukeliančių sunkias pasekmes, analizė Baltijos valstybėse // The seventh year as European Union member states: economics, politics, law: proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. P. 364-375.

20. Novikovas, A.. Savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybų vieta teisėtvarkos institucijų sistemoje. Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste: tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2). 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. 2010, [Nr.] 2, p. 170-178.

21. Novikovas, A.. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pašvaldbīu teritotijā // Jurista vārds. Ryga: VSIA „Latvijas Vēstnesis“. 2008, Nr. 12(517), p. 10-14.

22. Novikovas, A.; Deviatnikovaitė, I.. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pašvaldību teritorijā // Jurista vārds. Ryga: VSIA“Latvijas Vēstnesis“. 2008, Nr. 12 (517), p. 10-14.

23. Novikovas, A.. Gyventojų saugumo užtikrinimas savivaldybės teritorijoje: Graikijos pavyzdys. Policija: Lietuvos policijos žurnalas. Kaunas: Policijos departamentas. 2007, Nr. 22 (86-424) (lapkritis), p. 20-21.

24. Novikovas, A.. Kai kurie policijos prevencinių programų rengimo aspektai. Policija: Lietuvos policijos žurnalas. Vilnius: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 2006, Nr. 8 (48-386) (balandis), p. 12-13.

3_Andrejus Novikovas_Adjuto-7898