Advokatas dr. Virginijus Bitė

Vadovaujantysis partneris

 

Nuoroda dėl įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą čia

Specializacija:

Įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai, sutarčių teisė, bankininkystė ir lizingas, nekilnojamasis turtas, ginčų sprendimas

Kalbos:

Lietuvių, anglų, rusų

Išsilavinimas

2009 m. – teisės mokslų daktaro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas

2005 m. – teisės magistro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas

2003 m. – teisės bakalauro laipsnis, Lietuvos teisės universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas)

Profesinė veikla

Nuo 2018 05 – advokatas, vadovaujantysis partneris, Advokatų kontora Bitė, Čaikovski ir partneriai ADJUTO

2014 08 – 2018 05 – advokatas, vadovaujantysis partneris, Advokatų kontora Bitė ir Čaikovski ADJUTO

2012 11– 2014 08 – advokatas, partneris, Advokato Virginijaus Bitės kontora ADJUTO

2008  09 – 2012 11 – advokatas, Advokatų kontora Marcinkevičius, Čaikovski ir partneriai JURIDICON

2006 01 – 2008 09 – advokato padėjėjas, Vilniaus m. III advokatų kontora

2004 05 – 200601 – teisininkas, UAB „JURIDICON“

Akademinė veikla

Nuo 2016 01 – profesorius, Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės institutas (dėstomi dalykai – Bendrovių teisė, Europos ir tarptautinė bendrovių teisė (anglų kalba), Verslo organizavimo teisinės formos)

2011 09 – 2015 12 – docentas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

2010  09 – 2011 06 – lektorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

2006 09 – 2010 06 – dėstytojas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

2005 09 – 2006 06 – dėstytojas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedra

Kita veikla

Nuo 2016 01 – direktorius, Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės institutas

2013 05 – 2015 12 – vedėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra

Nuo 2013 04 – Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras

Narystė

Lietuvos advokatūra

Lietuvos advokatūros Civilinės teisės komiteto pirmininkas (nuo 2015 05)

Lietuvos pramoninkų konfederacijos Verslo aplinkos komiteto narys (nuo 2016 02)

Stažuotės

Indonezijos universitetas (2019 07)

Kembridžo universitetas (2019 05)

Lisabonos universitetas (2019 10)

Tel Avivo universitetas (2018 07)

Varšuvos universitetas (2018 04, 2016 06)

Savojos Mont Blanko universitetas (2019 10, 2017 11, 2015 10, 2015 01)

Amerikietiškas Centrinės Azijos universitetas (2017 04)

Tartu universitetas (2016 09)

Nacionalinis Jaroslavo Išmintingojo teisės universitetas (2015 11)

Reikjaviko universitetas (2015 06)

Kinijos komunikacijos universitetas (2015 05)

Oslo universitetas (2015 05)

Maks Planko institutas lyginamajai ir tarptautinei privatinei teisei (2013 02)

Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas (2012 02)

Šveicarijos lyginamosios teisės institutas (2008 03 – 2008 04)

Publikacijos

2009 m. apginta disertacija tema „Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas kaip verslo perleidimo būdas“ (Socialiniai mokslai: teisė (01 S)).

 

Mokslinės publikacijos:
 1. Bitė, V.. Conflicts of interest between majority and minority shareholders in private companies: Lithuanian approach [liet. Interesų konfliktai tarp daugumos ir mažumos akcininkų uždarose bendrovėse: Lietuvos požiūris]. Mokslinė studija “Conflicts of interest between majorities and minorities in private companies” / edited by Jorge Viera González [et al.]. ISBN: 978-84-9197-519-9. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2019, pp 261-297.
 2. Bitė, V. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo raida 1918–2018 m.. Iš Lietuvos teisė 1918-2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos: mokslo studija / Autorių kolektyvas. Moksliniai redaktoriai: Vytautas Sinkevičius, Lyra Jakulevičienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018. 888 p. ISBN: 9789955198871; ISBN: 9789955198864 el. dokumentas, pp 311-338.
 3. Bitė, V. Impact of EU Membership to regulation of Lithuanian close companies: enrichment or legal irritants? [liet. Narystės ES įtaka Lietuvos uždarųjų bendrovių reguliavimui: praturtinimas ar teisiniai dirgikliai?]. In “The Consequences of Membership in the EU for new Member States – structural, political and economic changes”: peer-reviewed conference proceedings / edited by Barbara Mielnik. ISBN 978-83-65431-86-8 (print); ISBN 978-83-65431-87-5 (online). Wroclaw: E Publishing. Legal and Economic Digital Library. Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw, 2017, pp 101-119.
 4. Bitė, V. Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned. [conference report]. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, No. 3 (86) 2016, pp 84-91.
 5. Bitė, V.; Gumuliauskienė, The Proposal for a Directive on Single-Member Private Limited Liability Company (SUP) from the Lithuanian Perspective [liet. Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl vienanarės privačiosios ribotos atsakomybės bendrovės (SUP) iš Lietuvos perspektyvos]. Mokslinė studija “Private Companies in Europe: the Societas Unius Personae (SUP) and the Recent Developments in the EU Member States” / edited by Jorge Viera González, Christoph Teichmann [et al.]. ISBN: 978-84-9098-369-0. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp 121-157.
 6. Bitė, V.; Gumuliauskienė, G. The Business Judgment Rule in Lithuania [liet. Verslo sprendimų vertinimo taisyklė Lietuvoje] // European Business Organization Law Review. [Dordrecht]: Springer International Publishing. ISSN 1566-7529. December 2016, Volume 17, Issue 4, pp 555-576. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); SpringerLINK; Academic Search Premier]. [IF: 0,222 (2015)] [M.kr. 01S] [SNIP(2015): 0,496; IPP(2015): 0,230; SJR(2015): 0,202]. doi:10.1007/s40804-016-0052-0.
 7. Bitė, V.; Narkevičius, Ž. Pre-emption right of shareholders to purchase shares for sale in private limited liability companies: the problematic legal remedies [liet. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų pirmenybės teisė į parduodamas akcijas: teisių gynimo būdų problematika] // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. 2016, t. 17, Nr. 2, p. 150-158. [Scopus; ICONDA; DOAJ] [M.kr. 01S] [SNIP(2015): 0,478; IPP(2015): 0,351; SJR(2015): 0,218].
 8. Bitė, V.; Lavišius, T. Searching for legal preconditions of social business [liet. Socialinio verslo teisinių prielaidų beieškant]. International academic conference on law, politics & management (IACLPM 2015), May 28-29, 2015 Vilnius, Lithuania: peer-reviewed conference proceedings / editor Malkhaz Nakashidze. Batumi, The International Institute forAcademic Development, 2015. ISBN 9789941077135.
 9. Bitė, V.; Gumuliauskienė, The legislative developments on Lithuanian close corporation and the proposals of reform in EU law [liet. Lietuvos uždarosios bendrovės teisinio reglamentavimo raida ir pasiūlymai dėl reformų ES teisėje]. Mokslinė studija “Private Company Law Reform in Europe: the Race for Flexibility” / edited by Christoph Teichmann, Jorge Viera González; Deirdre Ahern … [et al.]. ISBN: 978-84-9059-941-9. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp 325-386.
 10. Bitė, V.; Jakuntavičiūtė, G. Types Of Companies‘ Management Bodies Under Lithuanian Law [liet. Bendrovės valdymo organų rūšys pagal Lietuvos teisę]. ISSN: 1857-7881 (Print), ISSN: 1857-7431 (Online). European Scientific Journal (ESJ). June 2014 edition, vol. 10, No. 16: 43-64.
 11. Bitė, V.; Jakuntavičiūtė, G. Is The Limited Liability Doctrine Applicable To Company Directors? [liet. Ar ribotos atsakomybės doktrina taikytina bendrovės direktoriams?]. ISSN: 1857-7881 (Print), ISSN: 1857-7431 (Online). European Scientific Journal (ESJ). June 2014 edition, vol. 10, No. 16: 109-128.
 12. Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendencijos. Mokslinių straipsnių rinkinys „Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber amicorum Vytautui Pakalniškiui“. ISBN 978-9955-19-651-8 (spausdinta versija), ISBN 978-9955-19-650-1 (elektroninė versija). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014: 150-180.
 13. Banytė, M.; Bitė, V. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų prieštaravimas imperatyvioms įstatymų normoms ir steigimo dokumentams. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2013, 20(2): 663-681.
 14. Banytė, M.; Bitė, V. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimo pagrindai: bendra apžvalga. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2013, 20(1): 181-196.
 15. Bitė, V. Agreement on Sale of Close Company Shares: Requirements of Form and Significance of Registration [liet. Uždarosios bendrovės akcijų pardavimo sutartis: formos reikalavimai ir registracijos reikšmė]. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2012, 19 (2): 543-560.
 16. Moisejevas, R.; Novosad, A.; Bitė, V. Costs Benchmarks as Criterion for Evaluation of Predatory Pricing [liet. Kaštai kaip grobuoniškos kainodaros vertinimo kriterijus]. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2012, 19 (2): 585-603.
 17. Bitė, V. Non-Competition Covenants in Case of a Business Transfer [liet. Nekonkuravimo susitarimai verslo perleidimo atveju]. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2011, 18 (1): 177-198.
 18. Bitė, V. Uždarosios bendrovės samprata ir požymiai. ISSN 2029-2236 (print), ISSN 2029-2044 (online). Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (1): 213-229.
 19. Bitė, V. Akcijų pirkimo-pardavimo pripažinimas verslo perleidimu: diagnozavimo kriterijai ir reikšmė akcijų pardavėjo atsakomybei. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2010, 2 (120): 357-378.
 20. Bitė, V. Sutartinių garantijų verslo pardavimo sutartyje prigimtis ir teisinis vertinimas. ISSN 2029-2236 (print), ISSN 2029-2044 (online). Socialinių mokslų studijos. 2009, 1 (1): 129-146.
 21. Bitė, V.; Kiršienė, J. Akcininkų išankstinio atsisakymo pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas teisinis vertinimas. ISSN 1392-6195 (print), ISSN 2029-2058 (online). Jurisprudencija. 2008, 5 (107): 61-70.
1_Virginijus Bite-8020
2_Andÿej ∂aikovski_Adjuto-7981

Advokatas dr. Andžej Čaikovski

Partneris

 

Nuoroda dėl įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą čia

Specializacija:

Ikiteisminis ir teisminis ginčų sprendimas, žiniasklaidos teisė, sutarčių teisė, įmonių ir verslo įsigijimas, nekilnojamasis turtas

Kalbos:

Lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Išsilavinimas

2007 m. – teisės mokslų daktaro laipsnis, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

2002 m. – teisės magistro laipsnis, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

Profesinė veikla

Nuo 2018 05 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Bitė, Čaikovski ir partneriai ADJUTO

2014 08 – 2018 05 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Bitė ir Čaikovski ADJUTO

2006 12 – 2014 08 – advokatas, partneris, Advokatų kontora Marcinkevičius, Čaikovski ir partneriai JURIDICON

2003 12 – 2006 12 – advokato padėjėjas, Advokatės Vilijos Gražulytės kontora „RATIO LEGIS“

2000 07 – 2003 12 – teisininkas-asistentas, teisininkas, vyriausiasis teisininkas UAB „JURIDICON“

1999 07 – 1999 08 – teismo referentas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Akademinė veikla

2003 08 – 2010 08 – asistentas, lektorius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedra (Baudžiamosios justicijos katedra)

Kita veikla

Nuo 2014 12 – Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras

Narystė

Lietuvos advokatūra

Publikacijos

2007 m. apginta disertacija tema „Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams subjektas“ (Socialiniai mokslai: teisė (01 S)).

 

Mokslinės publikacijos:

 

 1. Abramavičius A., Čaikovski A. et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras: specialioji dalis. Vilnius: Registrų centras, 2010.
 2. Čaikovski A., Žukovaitė I. Neteisėto aborto kriminalizavimas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Teisė. Mokslo darbai, 2010, Nr. 75,  p. 21-34.
 3. Andriuškevičiūtė K., Čaikovski A. et al. Monografija „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“ // Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008. 202 p.
 4. Čaikovski A. Valstybės tarnautojui prilygintas asmuo: funkcijos ir įgaliojimai. „Jurisprudencija“, 2007, Nr. 6(96), p. 90-96
 5. Čaikovski A. Субъект злоупотребления служебным положением по уголовному праву Литвы и других стран. „Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego“, Lodzė, 2007, p. 107-124.
 6. Čaikovski A. Constituent and Aggravating Elements of Intentional Crimes: Qualification Issues Arising in Connection with Article 135 of Lithuanian Criminal Code 2000. „International Scientific Conference „Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries“, Ryga, 2006, p. 294-300.
 7. Čaikovski A. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės reikšmė reglamentuojant ir aiškinant nacionalinėje teisėje baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba. “Teisė. Mokslo darbai”, 2005, Nr. 54, p. 30-44.
 8. Чайковски А. Конструктивные и квалифицирующие признаки составов умышленных преступлений: вопросы квалификации, возникающие в связи со ст. 135 Уголовного кодекса Литовской Республики 2000 г. „Российское право в интернете», 2003, Nr. 3.
 9. Čaikovski A. Kreditoriaus teisių ir interesų apsaugos galimybės iki ir po 2001 m. liepos 1 d. „Vežėjų žinios“, 2002 m. balandžio 4-10 d., Nr. 14 (345). Taip pat paskelbta pagrindiniame naujienų portale DELFI: http://www.delfi.lt/news/daily/law/kreditoriaus-teisiu-ir-interesu-apsaugos-galimybes-iki-ir-po-liepos-1-d.d?id=1009451. Taip pat paskelbta teisės portale INFOLEX: http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=&Tema=38&str=2675
 10. Čaikovski A. Komercinės paslaptys: teisinė problematika. „Justitia“, 1999, Nr. 5-6, p. 34-35, 59-62.