Įmonių teisė

Įmonių teisė

Kontora teikia šias teisines paslaugas įmonių teisės srityje:

 

 • konsultavimas įmonių teisinės formos pasirinkimo, įmonių valdymo struktūros klausimais;
 • įvairių teisinių formų juridinių asmenų steigimo dokumentų rengimas ir registravimas;
 • konsultavimas ir pagalba įvairių įmonės veiklai reikalingų leidimų, licenzijų gavimo klausimais;
 • įmonių veiklos teisinis auditas;
 • įvairių įmonių veiklos teisinių dokumentų (įsakymų, įmonės organų sprendimų, protokolų, darbo reglamentų ir pan.) rengimas bei susijusios konsultacijos;
 • bendrovės kapitalo didinimo bei mažinimo dokumentų rengimas bei susijusios konsultacijos;
 • akcininkų, balsavimo, balso teisės perleidimo, nekonkuravimo sutarčių rengimas ir susijusios konsultacijos;
 • atstovavimas įmonės dalyvių bei organų narių interesams, susijusios konsultacijos;
 • konsultavimas įmonės dalyvių bei organų narių teisinės atsakomybės, kompetencijos bei funkcijų atribojimo klausimais;
 • konsultavimas, reikalingų dokumentų rengimas bei atstovavimas juridinio asmens veiklos tyrimo, priverstinio akcijų pardavimo ir kitų institutų taikymo klausimais;
 • konsultavimas vertybinių popierių emisijų, oficialių pasiūlymų, privalomo akcijų pardavimo ar pirkimo ir kitais su vertybinių popierių rinka susijusiais klausimais;
 • įmonių reorganizavimas ir pertvarkymas;
 • įmonių likvidavimas;
 • konsultavimas ir dokumentų rengimas keliant bankroto bylas, kliento interesų atstovavimas įmonių bankroto procedūrose.